Undervisningsfag

På læreruddannelsen skal du følge en række undervisningsfag, som er de fag, du skal undervise i, når du er færdig. Du skal både følge obligatoriske undervisningfag samt øvrige undervisningsfag, som du selv vælger.

Her ses undervisningsfag på uddannelsen til folkeskolelærer:

 • Dansk 1.-6. klassetrin eller 4.-10. klassetrin
 • Engelsk 1.-6. klassetrin eller 4.-10. klassetrin
 • Matematik 1.-6. klassetrin eller 4.-10. klassetrin
 • Natur/teknologi
 • Billedkunst
 • Biologi
 • Fransk
 • Fysik/Kemi
 • Geografi
 • Historie
 • Madkundskab
 • Idræt
 • Kristendomskundskab/religion
 • Håndværk og design
 • Musik
 • Samfundsfag
 • Tysk

Lærerstuderende.dk har Danmarks største database med opgaver, som lærerstuderende har skrevet. Du kan bruge opgaverne til inspiration og hjælp til dine afleveringer og eksaminer i både dine obligatoriske og øvrige undervisningsfag.

Nedenfor ser du en samlet liste over alle kategorierne, som du kan have som undervisningsfag på læreruddannelsen i Danmark, og som Lærerstuderende.dk har opgaver til: