Undervisningsfag

På læreruddannelsen skal du følge en række undervisningsfag, som er de fag, du skal undervise i, når du er færdig. Du skal både følge obligatoriske undervisningfag samt øvrige undervisningsfag, som du selv vælger.

Ved uddannelsens start skal alle studerende vælge minimum ét af de obligatoriske undervisningsfag.

Bemærk: Før 2013 blev undervisningsfag kaldt for linjefag.

De obligatoriske undervisningsfag er:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Matematik
 • Natur/teknik 

De øvrige undervisningsfag er:

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dansk som andet-sprog
 • Fransk
 • Fysik/Kemi
 • Geografi
 • Historie
 • Hjemkundskab
 • Idræt
 • Kristendomkundskab/religion
 • Materiel design
 • Musik
 • Samfundsfag
 • Socialpædagogik
 • Tysk

Lærerstuderende.dk har Danmarks største database med opgaver, som lærerstuderende har skrevet. Du kan bruge opgaverne til inspiration til dine afleveringer og eksaminer i både dine obligatoriske og øvrige undervisningsfag.

Nedenfor ser du en samlet liste over alle kategorierne, som du kan have som undervisningsfag/linjefag på læreruddannelsen i Danmark, og som Lærerstuderende.dk har opgaver til: