Hjælp til undervisning af tosprogede elever (PL)

Undervisning af tosprogede (UTE) er et vigtigt element i den danske folkeskole. Derfor er "Undervisning af tosprogede" nu et selvstændigt PL-modul på læreruddannelsen. Det kaldes også dansk som andetsprog og andetsprogsdidaktik.

Her finder du de opgaveeksempler, som vi indtil videre har indsamlet til PL-modulet – Som fx kan hjælpe dig til eksamen i PL.

Modulet Undervisning af tosprogede ligger ofte sidst af de nationale PL-moduler og bliver derfor forkortet PL4. Det kan dog også ligge tidligere, så derfor kan nogle opgaver blive kaldt PL1, PL2 eller PL3.

Du finder mange flere opgaver om undervisning af tosprogede i opgaverne fra Dansk som andetsprog. Dansk som andetsprog var – udover at være et fag på den nuværende læreruddannelse – også et fag på den gamle reform, så du kan finde opgaver indsamlet over de sidste 10-15 år.

Her finder du hjælp til de 3 andre nationale moduler: 

Elevens læring og udvikling (PL)

Almen undervisningskompetence (PL)

Specialpædagogik (PL)