Praktikopgaver med fokus på samfundsfag

Her kan du finde praktikopgaver fra de forskellige niveauer, som er rettet mod undervisningsfaget samfundsfag.