Hjælp til pædagogik

Før den nye læreruddannelse trådte i kraft i 2013 havde man faget Pædagogik på lærerudannelsen. I dag dækker PL-modulerne i Lærerens Grundfaglighed Pædagogik.

Der er dog stadig god hjælp og inspiration at hente i opgaverne. De handler blandt andet om anderkendelse, klasseledelse, didaktik, dannelse, motivering og differentiering, som man også arbejder med i LG.