Hjælp til natur/teknologi

Her finder du vores opgaveeksempler i natur/teknologi. Natur/teknologi hed før natur/teknik og vi har derfor tilladt os at skrive natur/teknologi i beskrivelsen af de opgaver, som var skrevet, da det hed natur/teknik.

Vi vil dog meget gerne have nye opgaver fra natur/teknologi – Hvis du har opgaver derfra, så kan du tilføje dem her.

De 4 kompetenceområder til natur/teknologi er:

Naturfagsdidaktik med henblik på elevers læring og almendannelse i natur/teknologi

Natur/teknologiundervisning i et kompetenceperspektiv.

Undervisning i natur/teknologis kerneområder (1): Mennesket, sundhed og levevilkår, teknologifrembringelse og -anvendelse og menneskets interageren med naturgrundlaget

Undervisning i natur/teknologis kerneområder (2): Universets, Jordens og livets opståen, udvikling og beskrivelse