Hjælp til musik

Find her mere end 50 eksempler på opgaver fra undervisningsfaget musik.

De 4 kompetenceområder til musik er:

Musikudøvelse

Musikalsk skaben

Musikforståelse

Musikdidaktik