Linjefag

Linjefag er de fag, som lærerstuderende følger i deres undervisning på læreruddannelsen, og som de skal undervise i efter endt uddannelse.

Der findes både obligatoriske og øvrige linjefag.

De obligatoriske linjefag

 • Linjefag i dansk
 • Linjefag i engelsk
 • Linjefag i matematik
 • Linjefag i natur/teknik 

Som lærerstuderende skal man vælge minimum et af disse obligatoriske linjefag i starten af uddannelsen.

De øvrige linjefag

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Dans som andet-sprog
 • Fransk
 • Fysik/Kemi
 • Geografi
 • Historie
 • Hjemkundskab
 • Idræt
 • Kristendomkundskab/religion
 • Materiel design
 • Musik
 • Samfundsfag
 • Socialpædagogik
 • Tysk

På Lærerstuderende.dk kan du finde Danmarks største database med lærerstuderendes opgaver. Opgaverne er gode som inspiration til dine egne afleveringer og eksaminer på læreruddannelsen.

Vi har lavet en liste over alle de linjefag, som findes på læreruddannelsen i Danmark og som Lærerstuderende.dk har opgaver til:

I 2013 har linjefag dog ændret navn til undervisningsfag, men det dækker over det samme.