Hjælp til kristendomskundskab/religion

Find her hjælp og inspiration i de opgaver, som vi har modtaget til undervisningsfaget kristendomskundskab/religion på læreruddannelsen.

De 4 kompetenceområder i kristendomskundskab/religion er:

Religionsdidaktik

Undervisning i emnet kristendom

Undervisning i emnet islam og andre religioner

Undervisning i emnet filosofi, herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser