Hjælp til Almen dannelse og KLM

Find her hjælp og inspiration fra andres opgaver i KLM og Almen dannelse/KLM (AD/KLM). 
KLM hedder efter den nye reform fra 2013 AD/KLM. Der er dog ikke sket den store ændring, så vi har samlet alle opgaverne her.

Opgaverne kan hjælpe, når du fx skal til eksamen eller prøve i KLM. Se eksempler på dispositioner, synopser og
eksamensopgaver i KLM.