Praktikopgaver med fokus på historie

Her kan du finde praktikopgaver fra de forskellige niveauer, som er rettet mod undervisningsfaget historie.