Hjælp til Geografi

Her finder du de opgaver, som vi på Lærerstuderende.dk har indsamlet i undervisningsfaget geografi. 

Her finder du fx undervisningsforløb, synopser og studieprodukter.

Vi vil rigtig gerne have flere opgaver, så tilføj endelig dine egne opgaver, som du synes, at vi mangler.

De 4 kompetenceområder i geografi er:

Naturfagsdidaktiske perspektiver med henblik på elevers læring i geografiundervisning

Naturvidenskabens perspektiver i relation til geografi

Geografi i tværfagligt samarbejde

Undervisning i geografis kerneområder