Hjælp til fysik/kemi

Find her de opgaveeksempler, som vi på Lærerstuderende.dk har indsamlet. I øjeblikket har vi over 100 eksempler, men vi vil gerne have flere. Hvis du vil hjælpe dine medstuderende, så tilføj dine egne opgaver fra fysik/kemi her.

De 4 kompetenceområder i fysik/kemi er:

Naturfagsdidaktik med henblik på elevernes læring i fysik/kemi

Naturfaglige kompetencer i relation til fysik/kemi-undervisning

Fysik/kemi i tværfagligt samarbejde

Undervisning i fysikkens og kemiens kerneområder