Hjælp til engelsk

Find her eksempler på opgaver skrevet i undervisningsfaget engelsk 1.- 6. og 4.- 10. klassetrin på læreruddannelsen. 

Se fx eksempler på andres synopsis – som kan være relevante at se inden din egen eksamen. Find fx analyser af læremidler, analyser af elevtekster på engelsk samt lærerfaglige analyser.

De 4 kompetenceområder til engelsk 1.- 6. klassetrin er:

Sproglig kompetence og sprogundervisning

Sprogtilegnelse og fremmedsproglig kommunikation

Interkulturel kompetence i undervisningsfaget engelsk i indskolingen og på mellemtrinnet

Fremmedsprogsdidaktik

De 4 kompetenceområder til engelsk 4.- 10. klassetrin er:

Sproglig kompetence og sprogundervisning

Sprogtilegnelse og fremmedsproglig kommunikation

Interkulturel kompetence i undervisningsfaget engelsk på mellemtrinnet og i udskolingen

Fremmedsprogsdidaktik