Eksempler på eksamensbesvarelser

Her kan du se eksempler på besvarelser af tidligere eksamensopgaver ved de centralt stillede prøver på læreruddannelsen.