Nykritisk analyse i dansk

Har du problemer med at lave en nykritisk analyse i dansk? Se herunder, hvordan andre har gjort det.