Hjælp til dansk som andetsprog

Her finder du vores eksempler på opgaver i Dansk som andetsprog. Dansk som andetsprog forkortes af nogen DSA. De mest populære opgaver er om tosprogedes elevers læseforståelse og sprogtilegnelse samt intersprogsanalyser.

I vores opgaver kan du måske finde hjælp til din undervisning af tosprogede elever – fx hvis du vil hjælpe eleverne med ordforrådstilegnelse i dansk som andetsprog.

I 2013 blev dansk som andetsprog nedlagt som linjefag/undervisningsfag. Det skulle i stedet overtages af PL modulet "Undervisning af tosprogede elever". Hvis du leder efter opgaver fra PL modulet "Undervisning af tosprogede elever", så finder du dem her.

På nogle læreruddannelser er dansk som andetsprog dog lagt ud som et specialiseringsmodul – Nogle steder kaldet LG5. Vi lægger dem dog ud her, da vi synes, at de hører sammen med de andre opgaver fra faget.