Hjælp til Fransk

Se her de opgaver, som vi har til undervisningsfaget Fransk. Vi vil meget gerne have flere, så tilføj endelig, hvis du vil.

De 4 kompetenceområder i Fransk er:

Tekst, kultur, interkulturel kommunikation og samfund i den fransktalende verden

Sprog og sprogundervisning

Sprogtilegnelsesprocesser og fremmedsproglig kommunikation

Fremmedsprogsdidaktik