Deltagelsespligtopgaver i Specialiseringsmoduler

Se herunder eksempler på DPO'er skrevet i et specialiseringsmodul