Didaktik og praktikopgave

Find her en praktikopgave, som også handler om didaktik.

Praktikopgaver som kan hjælpe dig i netop din praktik. Opgaverne hjælper dig med at blive godt rustet inden praktikken, men kan også hjælpe dig under praktikken og efter praktikken:

  • Inden så du er godt rustet til praktikken og dens udfordringer
  • Under så din praktik kan tage en ny drejning, hvis der er opstået problemer
  • Efter så du fx bedre kan reflektere over din praktik

Få altså hjælp her til hele din praktikperiode på læreruddannelsen.