Hjælp til Natur/teknologi

Her finder du vores opgaveeksempler i Natur/teknologi. Natur/teknologi hed før Natur/teknik og vi har derfor tilladt os at skrive Natur/teknologi i beskrivelsen af de opgaver, som var skrevet, da det hed Natur/teknik.

Vi vil dog meget gerne have nye opgaver fra Natur/teknologi – Hvis du har opgaver derfra, så kan du tilføje dem her.

De 4 kompetencerområder til Natur/teknologi er:

Naturfagsdidaktik med henblik på elevers læring og almendannelse i natur/teknologi

Natur/teknologiundervisning i et kompetenceperspektiv.

Undervisning i natur/teknologis kerneområder (1): Mennesket, sundhed og levevilkår, teknologifrembringelse og -anvendelse og menneskets interageren med naturgrundlaget

Undervisning i natur/teknologis kerneområder (2): Universets, Jordens og livets opståen, udvikling og beskrivelse