Hjælp til Kristendomskundskab/religion

Find her hjælp og inspiration i de opgaver, som vi har modtaget til undervisningsfaget Kristendomskundskab/religion på læreruddannelsen.

De 4 kompetenceområder i Kristendomskundskab/religion er:

Religionsdidaktik

Undervisning i emnet kristendom

Undervisning i emnet islam og andre religioner

Undervisning i emnet filosofi, herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser