Wolfgang Klafki | Dannelsesteori

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 9
  • 2503
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2010
  • 21-03-2014

Noter: Wolfgang Klafki | Dannelsesteori

I denne opgave i Pædagogik sættes fokus på dannelsesbegrebet, og i den forbindelse undersøges Wolfgang Klafki's kategoriale dannelses teori. Hertil ser den studerende på den demokratiske dannelse. Dernæst trækkes dannelsesidealet op i en senmoderne sammenhæng, hvor det senmoderne samfund, de unge lever i, karakteriseres. Slutteligt ses på, hvilke løsninger henholdsvis Klafki og Ziehe kommer med, når det handler om at danne eleverne i det senmoderne samfund.

Indhold

Indledning:
Myndighed og dannelse:
Hvad er dannelse?
Wolfgang Klafkis kategoriale dannelse:
Demokratisk dannelse
Det senmoderne samfund:
Lærens opgave:
Konklusion:
Litteraturliste:
Hjemmesider:

Uddrag

"Hvad er dannelse?
Begrebet dannelse betyder, at man tilegner sig en række upersonlige, mere eller mindre universelle principper, der kan strukturere og skabe sammenhænge, ud fra begrebet om ”det gode” og ”det rigtige”. At være et dannet menneske vil tilmed sige, at man har fundet sig selv, i kraft af, at man har fundet sin tilværelse. En kendt formulering af hvad dannelse dækker over lyder således: ”…dannelse er det, der bliver tilbage, når man har glemt det, man har lært eller ikke fattede, for tilbage bliver formningen i mødet med lærerens personlighed. Den betyder alt.”

Dannelse er ligeledes en livslang socialiseringsproces, hvor individet indføres og udvikles i et samfund og en kultur, der er under konstant forandring. Selve dannelsen er individuel, mens dannelsesprocessen er kollektiv. Dannelsesprocessen er menneskets evige bestræbelse på at forstå sig selv og sin verden samt at handle i overensstemmelse med denne forståelse. Forståelsen opnås gennem erfaringer, der opstår af menneskets interaktion med sin omverden..."... Køb adgang for at læse mere

Wolfgang Klafki | Dannelsesteori

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.