Vold i hjemmet | Etik | KLM eksamen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave: Vold i hjemmet | Etik | KLM eksamen

KLM eksamensopgave om etik ved overgreb mod børn.

Problemformulering

Kan kendskab til pligtetik, konsekvensetik og nærhedsetik kvalificere lærerens handlemuligheder i en sag med mistanke om vold i hjemmet?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metode 2
Redegørelse/begrebsafklaring: 3
Etik & moral 3
Pligtetik 3
Konsekvens- og nytteetik 4
Nærhedsetik 4
Case 5
Analyse 5
Identificering 5
Kvalificering 6
Argumentering 7
Konklusion af analyse: 8
Diskussion 8
Perspektivering 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Indledning
Som fremtidige lærer vil vi højst sandsynligt blive konfronteret med spørgsmålet om hvad der er rigtigt eller forkert. Dette kan både være i forhold til konkrete situationer, men også i forhold til de generelle hverdagssituationer. Hvilke etiske overvejelser skal man som lærer gøre sig, hvis man har mistanke om overgreb mod en elev? Hvordan skal man som lærer handle, og på hvilke baggrund skal man handle på? Disse spørgsmål kan ikke besvares uden en form for analyse af handlemuligheder, og de konsekvenser der ligger bag det. Men hvordan kommer man som lærer frem til disse svar, og hvilke tanker ligger til grund for den beslutningsproces, man gennemgår, når man pludselig befinder sig i et etisk dilemma i skolen?
Etik er et stort diskussionsområde i folkeskolen, og vi mener derfor, at det er relevant at have kendskab til forskellige etiske teorier.

Metode
I denne opgave har vi benyttet af os af tre etiske teorier: Kants pligtetik, Bentham og Mills konsekvensetik og Løgstrups nærhedsetik, som vi indledningsvis vil redegøre for. Vi har valgt at benytte os af disse tre etiske teorier, fordi de på forskellige måder anskuer etisk korrekthed. Efterfulgt af dette vil vi undersøge hvordan de tre præsenterede teorier kan benyttes i vores case, ved brug af den professionsetisk fasemodel. Vi vil først starte med at identificere dilemmaer i casen, og dernæst vil vi kvalificere forståelsen ved hjælp af de etiske værdier og principper. På baggrund af dette vil vi argumentere for en handling. Afslutningsvis vil vi i vores diskussion reflektere over hvilke andre faktorer der spiller ind, ved hjælp af den etiske refleksionsmodel. Yderligere vil vi undersøge hvilke andre muligheder man kunne gøre bruge af. Her vil vi kort kigge på Habermas diskursetik og professionsideal for Danmarks lærerforening... Køb adgang for at læse mere

Vold i hjemmet | Etik | KLM eksamen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.