Voksne udlændinge og andetsprogspædagogik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Anden uddannelse 3. år
  • Andet
  • Godkendt
  • 8
  • 6013
  • PDF
  • Andet
  • 2015
  • 15-05-2015

Voksne udlændinge og andetsprogspædagogik

Feltrapport i dansk som andetsprog om andetsprogspædagogik fra Københavns Universitet.

Rapporten beskriver og reflekterer over observation af undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge med særlig fokus på kommunikativ undervisning.

Indhold

Indledning
Valg af fokus
Teoretisk, metodisk baggrund
Observationer i feltarbejdet
Mundtligt arbejde på aftenholdet
Refleksioner over observationerne
Fokus på form
Gruppearbejde
Task-forløb som undervisningsmetode
Konklusion
Referencer

Uddrag

Indledning
Mit feltarbejde foregik som observation af undervisning på et sprogcenter i en større provinsby på Sjælland. Her deltog jeg i to undervisningsgange; den ene på et aftenhold og den anden på et dagshold.

Begge klasser er afgangsklasser. Alle kursisterne skal Prøve i Dansk (PD) i maj eller novem- ber. Aftenholdet er en blanding af kursister fra danskuddannelse (DU) 3 modul 4 og 5 og DU2 modul 6, og dagsholdet udelukkende med DU3 modul 4 og 5. Aftenholdet får seks lektioners undervisning om ugen fordelt på to aftener, og dagsholdet har 15 lektioner om ugen fordelt på tre dage. Hver lektion varer 45 minutter.

Det er samme lærer på begge hold. Læreren har stor erfaring med undervisning af kursis- ter på afgangsniveau, hun har været ansat på sprogcenteret i næsten 15 år, og hun har også virket som censor i flere år.

I denne feltrapport vil jeg først gøre rede for mit valg af fokus for feltarbejdet og herunder også det teoretiske og metodiske grundlag. Dernæst beskriver jeg mine observationer i feltarbejdet, og herefter følger mine refleksioner over observationerne i henhold til den teoretiske, metodiske baggrund. Endelig samler jeg observationerne og refleksionerne op i en kort konklusion.

Valg af fokus
Allerede inden jeg begyndte på mit feltarbejde, havde jeg besluttet, at mit fokus for feltarbejdet skulle være på kommunikativ undervisning.

Som relativt ny underviser har jeg oplevet, at jeg, selvom jeg gerne vil undervise efter den kommunikative metode, ofte tyer til en mere strukturel og traditionel klasseundervisning. Jeg ville derfor bruge mit feltarbejde til at se, hvordan en erfaren lærer håndterer under-visningen – om hun overhovedet underviser efter kommunikativ metode, og hvordan hun i så fald strukturerer undervisningen... Køb adgang for at læse mere

Voksne udlændinge og andetsprogspædagogik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Voksne udlændinge og andetsprogspædagogik.