Vigtigheden af musik i folkeskolen | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Musik
  • Godkendt
  • 4
  • 1581
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2003
  • 18-04-2004

Vigtigheden af musik i folkeskolen | Synopsis

Denne synopsis giver et indblik i de overvejelser, man gør sig, når man skal forsvare musikkens berettigelse i folkeskolen.

Problemformulering
Er faget musik pausen i folkeskolen? Bruges faget som afstresning og rekreation? Den nye regering taler om at nedprioritere de praktisk/musiske fag til fordel for de 'vigtige' fag som dansk, matematik, engelsk, fysik m.m. Hvilken berettigelse har disse fag i forhold til musik? Det åbner op for en større diskussion om folkeskolens opgave. Hvad skal vores elever kunne og vide, når de forlader folkeskolen? Vores fokus vil dog overvejende ligge på faget musik og dets funktion/berettigelse i folkeskolen. Eller endnu kortere: Hvorfor er musik i folkeskolen vigtig?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Emnebegrundelse
Musikfagets historie
Howard Gardner og de mange intelligenser
Sprog
Musik og tværfaglighed
Praktisk eksempel
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Berettigelsen/vigtigheden af musik i folkeskolen? I fag som dansk og matematik er der læssevis atf lærebogssystemer og klassesæt for hvert enkelt klassetrin, som specifikt og detaljeret angiver, hvad eleverne skal kunne. Det findes der ikke på samme måde i musik, på trods af at faget har været i folkeskolen i mange år. Heller ikke i folkeskoleloven er musik beskrevet så specifikt som de andre 'traditionelle' fag. På den måde er undervisningen og valg af materiale meget forskellige fra skole til skole og fra lærer til lærer. Det kan måske være med til at faget bliver opfattet forskelligt og at det måske ikke er så vigtig.

Vi vil i denne synopsis beskrive nogle områder som har betydning for opfattelsen og vigtigheden af faget. Det vil ikke blive beskrevet uddybende her, men er ment som en appetitvækker til eksamen.

Emnebegrundelse
Vi mener, som udgangspunkt, at musik er et vigtigt fag i folkeskolen. Vi vil gerne kunne begrunde dette udsagn mere uddybende. Det er et relevant spørgsmål ,som vi vil blive konfronteret med som kommende folkeskolelærere, og som vi dermed skal tage stilling til. Vi skal kunne argumentere fagligt overfor forældre, kolleger, skolebestyrelse osv.

Fagets formål stk.2: ”Gennem aktiv og skabende beskæftigelse med musik skal undervisningen medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.”

Dette citat ligner lidt den danske folkeskoles udgave af Zoltán Kodálys definition af en god musiker: et veltrænet gehør, en veltrænet intelligens, et veltrænet hjerte og en veltrænet hånd.

Disse ting vil vi undersøge nærmere. Eller sagt på en anden måde: at gøre os klart hvad meningen med faget er. Det er en betingelse for at have en linje i undervisningen og for at argumentere sagligt og fagligt for faget.

Musikfagets historie
Vi har valgt at tage dette afsnit med, fordi vi mener, at fagets formål og dermed indhold har ændret sig. Det er en vigtig baggrundsviden for at forstå fagets formål i dag... Køb adgang for at læse mere

Vigtigheden af musik i folkeskolen | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.