Verdensmål | Analyse af elevtekst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 7
  • 2198
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2019
  • 02-03-2020

Modulprøve: Verdensmål | Analyse af elevtekst

Modulprøve i literacy med analyse af elevteksten "Verdensmål 7: Bæredygtig energi: Den endelige tekst”.

Præsentation
Jeg vil i denne opgave foretage en analyse af elevteksten ”Verdensmål 7: Bæredygtig energi: Den endelige tekst”. Teksten er skrevet som en argumenterende tekst, af to piger i 7. klasse. I løbet af opgaven vil jeg analysere teksten på, tekst-, sætnings- og ordniveau, samt vurdere elevens kvalifikationer og udfordringer ud fra det danske sprog. Til sidst i opgaven vil jeg, på baggrund af analysen, formulere mine overvejelser over form og indhold i den respons jeg vil give til eleven.

Underviserens kommentar

Rigtig flot opgave, som klart er over middel.

Indhold

Præsentation 2
Analyse på makroplan 2
Kommunikationssituation 2
Struktur og genre 3
Fremstillingsformer 4
Analyse på mikroplan 4
Syntaks 4
Ordniveau 5
Korrektur 5
Lærerfaglig vurdering 6
Litteraturliste 7

Uddrag

Analyse på makroplan
Kommunikationssituation
Eleverne har skrevet en argumenterende tekst, derfor er det relevant at se på
kommunikationssituationen. Når man snakker om kommunikation, er der hovedsaligt fem aktører der spiller ind: anledning, afsender, modtager, formål og omstændigheder. Ser man først på elevernes anledning kan det hurtigt siges at anledningen har været deres fagdag på skolen, hvor de har haft om verdensmålene og derigennem har udarbejdet denne tekst. Afsenderen vil være de to elever i 7. klasse og deres modtagere vil være alle der læser deres tekst, men hovedsaligt deres medstuderende og deres lærer. Formålet med teksten er at informere og oplyse om deres budskab, omkring bæredygtig energi. Omstændighederne har været klassens fagdag om verdensmålene.

Derudover kan det nævnes at eleverne har inddraget appelformerne. Der er både inddraget ...

---

Analyse på mikroplan
Syntaks
For at jeg kan danne mig et overblik over elevens sætningskonstruktion, har jeg valgt at sætte et
udsnit af teksten ind i et sætningsskema. Ved hjælp af et sætningsskema kan man se hvilke ord og ordklasser der bliver brugt. Derudover giver det mulighed for at se, om eleven varierer sit sprog optimalt. Sætningsskemaet hjælper til at finde bestemte fokusområder, indenfor sætninger og... Køb adgang for at læse mere

Verdensmål | Analyse af elevtekst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.