Valgproces i USA | Studieprodukt i samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 9
  • 3731
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2012
  • 02-01-2014

Undervisningsforløb: Valgproces i USA | Studieprodukt i samfundsfag

Studieprodukt i samfundsfag som både fagfagligt og undervisningfagligt tager udgangspunkt i undervisningen i folkeskolen til et længere forløb om valg i USA.

Problemformulering

Hvilke mål, arbejdsformer og fagligt indhold er hensigtsmæssige at arbejde med indenfor emnet valg som en demokratisk proces i USA?

Underviserens kommentar

At det var en god opgave, med nogle mangler men med god faglig forståelse.

Forfatterens kommentar

Jeg vil gerne have vedlagt noget undervisningsmateriale som opbakning til opgaven.

Indhold

Problemstilling
Problemformulering
Metodeafsnit
USA som Føderation
Magtens tredeling
Checks and balances
Parlamentarisme
Valgprocessen i USA
Antal valgmænd fra hver stat
To-parti systemet
Hvorfor er valgdeltagelsen så lav i USA i forhold til i Danmark
Hvorfor arbejde med det amerikanske præsidentvalg i undervisningen?
Undervisningsmål til forløb om USA
Evalueringsovervejelser
Hvilke lærermidler er velegnede?
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Metodeafsnit

For at besvare vores problemformulering, vil vi først forsøge at afdække hvilke faglige områder, og hvilke elementer af det amerikanske politiske system og valgprocessen som vi mener, vil være hensigtsmæssige at tage udgangspunkt i for at kunne lave et undervisningsforløb, som giver eleverne mulighed for at udvikle viden, færdigheder og kompetencer indenfor det overordnede tema demokrati. De faglige områder vil tage udgangspunkt i nogle af de områder, vi selv har arbejdet med på læreruddannelsen. Vi tager udgangspunkt i, at eleverne tidligere har beskæftiget sig med det politiske system i Danmark, bl.a. Grundloven, folketinget og udfoldelsen af det repræsentative demokrati i landet. At eleverne tidligere har stiftet kendskab til demokrati i praksis og mange af de begreber som knytter sig hertil gør, at vi kan anvende dette i undervisningen ved at sammenligne forskellige perspektiver af demokratiet i USA og i Danmark.
Ud fra de elementer, som vi vælger at arbejde med, vil vi forsøge at opstille nogle mål, som vi mener, er hensigtsmæssige at arbejde med i undervisningen, samt afklare hvilke arbejdsformer, vi mener, vil være hensigtsmæssige at anvende for at arbejde med målene.

---

Undervisningsmål til forløb om USA
Når vi skal opstille mål for vores undervisningsforløb om USA, vil vi tage udgangspunkt i elevernes forudsætninger og potentialer. I dette konkrete eksempel har vi dog ikke nogle elever at tage udgangspunkt i, og derfor må målsætningen sættes ud fra vores valgte dele af den amerikanske demokratiske valgproces, som undervisningens om drejningspunkt. På den baggrund har vi opstillet følgende mål for undervisningsforløbet:... Køb adgang for at læse mere

Valgproces i USA | Studieprodukt i samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.