Uro i klasserummet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin, Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 5
  • 2210
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2013
  • 02-01-2014

Modulopgave: Uro i klasserummet

Professionsprojekt i matematik mod begynder- og mellemtrin om uro i klasserummet.

Problemformulering
Hvordan defineres uro og hvordan kan klasseledelse være del i, at uønsket uro ikke dominerer klasserummet?

Underviserens kommentar

Ingen kommentar, udover en enkelt sætning i ´opgavens opbygning´.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Opgavens opbygning
Definition på uro
Klasseledelse
Analyse
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

I forhold til mine erfaringer med, min netop overståede praktik på X skolen, er mit fokus på uro i klasserummet og klasseledelse blevet væsentlig øget. Trods klassen (3.A), jeg har været i, kun indeholdte velfungerende børn uden diagnoser, store familiære problemer og hvad der ellers kan kobles med adfærdsproblemer, var der til tider meget uro i klassen. Især det at undervise i matematik på en anden måde, end eleverne er vant til, kan være en udfordring i forhold til at skabe ro og koncentration ved eleverne. Derudover er det en udfordring at kunne vurdere om der sker læring ved eleverne eller om den eksperimentende undervisning blot bliver leg. På denne baggrund vil jeg arbejde med følgende problemstilling.

Opgavens opbygning
I det følgende vil der først komme et afsnit, hvor uro defineres, derefter et afsnit om hvad klasseledelse er og indebærer. Dette vil fungere som et teoriafsnit, hvor uro og klasseledelse generelt bliver begrebsafklaret. Dette er for at give læseren en baggrundsviden, så han bedre kan forholde sig til analysen og konklusionen. Afslutningsvis kommer der en analyse og konklusion, hvor teorierne bliver bearbejdet i forhold til uro. Hertil kommer konklusionen, hvor der svares på problemformuleringen... Køb adgang for at læse mere

Uro i klasserummet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.