Uro i klasserummet | Professionsprojekt i matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Matematik begynder- og mellemtrin
  • Godkendt
  • 5
  • 1957
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2013
  • 02-01-2014

Uro i klasserummet | Professionsprojekt i matematik

Professionsprojekt i matematik mod begynder- og mellemtrin om uro i klasserummet.

Opgaven arbejder med og besvarer følgende problemformulering:
Hvordan defineres uro og hvordan kan klasseledelse være del i, at uønsket uro ikke dominerer klasserummet?

Underviserens kommentar

Ingen kommentar, udover en enkelt sætning i ´opgavens opbygning´.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Opgavens opbygning
Definition på uro
Klasseledelse
Analyse
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Opgavens opbygning
I det følgende vil der først komme et afsnit, hvor uro defineres, derefter et afsnit om hvad klasseledelse er og indebærer. Dette vil fungere som et teoriafsnit, hvor uro og klasseledelse generelt bliver begrebsafklaret. Dette er for at give læseren en baggrundsviden, så han bedre kan forholde sig til analysen og konklusionen. Afslutningsvis kommer der en analyse og konklusion, hvor teorierne bliver bearbejdet i forhold til uro. Hertil kommer konklusionen, hvor der svares på problemformuleringen... Køb adgang for at læse mere

Uro i klasserummet | Professionsprojekt i matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.

Materialer relateret til Uro i klasserummet | Professionsprojekt i matematik.