URO i klassen | PL opgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Lokalt udarbejdet PL modul
  • Godkendt
  • 17
  • 5455
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2018
  • 31-08-2018

Modulopgave: URO i klassen | PL opgave

PL opgave i Lærerens grundfaglighed om uro.

Problemformulering
Hvordan kan læreren gennem ramme- og relationsledelse dæmpe uro med henblik på at fremme elevernes læring?

Underviserens kommentar

God opgave, som både analyserer og kommer med handleforslag.

Indhold

Indledning 2
Opgavens opbygning 2
Problemfelt 2
Metode 3
Undervisningsforløb 1 3
Case – En engelsk time i 4.B 4
Casens kontekst 4
Case 4
Rammeledelse 5
Analyse af casen ud fra rammeledelse 6
Regelhåndhævelse 6
Organiseringen af undervisningen 6
Strukturen i Lars' time 7
Relationsledelse 8
Analyse af casen ud fra relationsledelse 8
Undervisningsforløb 2 – Ramme- og relationsledelse i praksis 9
Undervisningsforløb 2 9
Undersøgelse 13
Analyse af resultater og det videre forløb i 4.b 14
Konklusion 14
Litteraturliste 15

Uddrag

Indledning
I de tre praktikforløb jeg har gennemført på læreruddannelsen, har jeg ofte måtte undervise i klasser, hvor der har været en varierende grad af uro. Uroen har kostet meget spildtid i timerne og nogle elever har sågar nævnt over for mig, at der gerne måtte være mindre larm, så de bedre kunne koncentrere sig. Problemet foregår ikke kun i mit klasseværelse, i en rapport fra 2014 konkluderes der, at uro er et generelt problem i folkeskolen (Søndergaard et al. 2014 s. 4). I min tredje og sidste praktikperiode, havde jeg i min første uge en 4. klasse til engelsk, i to lektioner. En af disse lektioner blev video filmet. Ud fra dette videoklip har jeg konstrueret en case. Casen beskriver, hvordan jeg har store vanskeligheder med at få ro på eleverne, som gør, at der er meget spildtid, især i overgangene mellem hver undervisningsaktivitet. Problematikken fortsatte de næste par uger i denne klasse. Jeg reflekterede over problemet og nåde frem til, at jeg især havde problemer med min klasseledelse. Jeg stødte på noget forskning der viser, at lærerens viden og kompetencer i klasseledelse er centrale i forebyggelsen af undervisningsforstyrrende uro (Oliver et al. 2011; Freiberg & Lapointe 2014). Jeg fandt derefter frem til, at de to aspekter af klasseledelse, som Ole Løw (2015) definerer som: rammeledelse og relationsledelse, var to aspekter af min klasseledelse, som jeg med fordel kunne arbejde på at forbedre. Rammeledelse indebærer b.la. struktur, rutiner og regler (Løw 2015, s 21). Relationsledelse, handler om at skabe gode relationer til og mellem eleverne (Løw 2015 s 22).

Opgavens opbygning
Først vil jeg, med relevant forskning og teori om ramme- og relationsledelse, analysere opgavens case for at nå frem til værktøjer og handlemuligheder, der kan anvendes til at dæmpe mængden af uro i undervisningen. Til sidst i opgaven vil jeg vise, hvordan jeg i min sidste del af praktikken på tredje år, anvendte min nyerhvervede viden om klasseledelse til at opnå netop dette.

Problemfelt
Det kan være svært at definere uro, da det er et uspecifikt begreb, der kan opfattes både subjektivt og relativt i relation til undervisningen (Szulevicz 2016 s 22). I denne opgave ligges der især vægt på den uro, som Szulevicz (2016) kalder for den støjende uro. Denne form for uro opstår, når eleverne er hægtet af undervisningen, hvorfor en eller flere elever kan have svært ved at følge med i undervisningen (ibid.). Hvorfor er uro et problem? Fordi det påvirker elevernes læring og trivsel samt lærerens arbejdsvilkår (Szulevicz, 2016 s. 35). Det modsatte af uro, må være ro og det er ro jeg gerne vil have mere af i mine timer, men hvad skal den såkaldte ro, være godt for?... Køb adgang for at læse mere

URO i klassen | PL opgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.