Elevers identitetsdannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 17
  • 6095
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2002
  • 26-01-2012

Eksamensopgave: Elevers identitetsdannelse

Eksamensopgave i psykologi om elevers identitetsdannelse.

Problemformulering:

Hvordan kan vi som kommende lærere bidrage til og støtte eleverne i deres identitetsdannelse? Og kan det overhovedet lade sig gøre i det senmodernistiske samfund, vi befinder os i?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Beskrivelse
Biologiske faktorer vedrørende identitetsdannelsen i puberteten
Identitet og integritet
Eriksons teorier
Identitetsdannelse for børn i den undervisningspligtige alder:
Skolealderen:
Ungdomstiden:
Thomas Ziehe og den kulturelle frisættelse
Konsekvenser og ambivalens:
Delkonklusion:
De unge ifølge Thomas Ziehe
Konklusion
Litteraturliste:

Uddrag

Indledning
Vi lever i dag i et samfund, der er i så hastig bevægelse, at vi som lærere knap nok kan følge med i udviklingen. Unge nu om dage bliver tilpasset livet i et samfund, som for os er nyt og omskifteligt.

Vores opgave, som kommende lærere, må være, at gøre eleverne i stand til at træffe kvalificerede valg, og gøre dem klar over konsekvenserne af disse, i form af blandt andet fravalg, men samtidig i et vist omfang at legalisere omvalg.

Men hvordan kan vi, som kommende lærere, berede os bedst muligt på at nå de unge i deres identitetsdannelse, og forhåbentligt hjælpe dem på vej i denne, så de bliver bedst muligt rustede til samfundet? Hvad skal vi være opmærksomme på med hensyn til samfundsudviklingen?

Man kunne spørge sig selv, om det i det hele taget er muligt at få eleverne til at opretholde et stabilt selvbillede og en fast forankret identitet? I en tid hvor fællesskaber og traditioner nedbrydes, kunne man da forestille sig, at man for at kunne ”overleve” som menneske, skal kunne påtage sig flere forskellige identiteter, afhængigt af hvilke sociale fællesskaber man færdes i, og at et sådant menneske derfor har svært ved at opretholde identitetskernen?... Køb adgang for at læse mere

Elevers identitetsdannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.