Undervisningsplanlægning i Almen undervisningskompetence

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Studieprodukt: Undervisningsplanlægning i Almen undervisningskompetence

Studieprodukt 2 i PL1 om planlægning af undervisning i folkeskolen – En begrundet plan for et undervisningsforløb.

Problemformulering
“Hvordan kan vi som lærer planlægge et undervisningsforløb, der tager forbehold for både læring og dannelse”

Indhold

Indledning: 2
Præsentation af planlægningstanker: 3
Undervisningsforløb 3
Lærerinterview 3
Teori 3
Fællesmål 3
Taksonomier 4
Hiim & Hippies Relationsmodel 4
Wolfgang Klafki og kategorial dannelse 4
Analyse 5
Blooms taksonomi 5
Solo taksonomi 5
Hiim & Hippies Relationsmodel 7
Analyse af lærerinterview 7
Klafki Kategoriale dannelse 9
Evaluering 10
Konklusion 11
Perspektivering 11
Litteraturliste 13
Bilag 14

Uddrag

Indledning:

Ifølge folkeskolens formålsparagraf §1 skal folkeskolen ”… i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling” (Børne- og Undervisningsministeriet, 2019). For at opnå disse krav, kræves det at undervisningsplanlægning fremmer elevernes faglige niveau, såvel som at gør dem i stand til at kunne indgå̊ i et socialt fællesskab og deltage i et demokratisk samfund.

Folkeskoleloven § 5 beskriver yderligere at ”Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhænge. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer...” (Danske Love, 2019) Ved at anvende relevante didaktiske kategorier i undervisningsplanlægning, kan vi som kommende lærere være med at fremme og støtte den enkelte elevs alsidige udvikling, samt. udvikle den enkelte elevs faglige udbytte.
Vi vil i dette studieprodukt undersøge hvordan vi kan planlægge et undervisningsforløb i en 5.klasse i engelskfaget, ved hjælp af relevante didaktiske kategorier og udvalgte dannelsesteorier.

Præsentation af planlægningstanker:

Undervisningsforløb
Vi har i vores praktikforløb undervist i engelsk, og taget udgangspunkt i arbejdet med interkulturel kompetence. Det har betydet at vi har udarbejdet to forløb gennem praktikken, et forløb om Halloween og et forløb om Thanksgiving.
Når vi har planlagt forløbene, har vi lavet en overordnet struktur over det, men derefter planlagt en til to uger frem. Det har vi valgt at gøre da vi har været i praktik i to femte klasser, hvor der kan ske meget som kan ændre tidsplanen.
Dette har også gjort det muligt for os at bruge den feedback og feedforward vi har fået fra vores praktiklærer, til at forbedre undervisning til de kommende uger.

Lærerinterview
Udover de valgte teorier og modeller har vi lavet et semistruktureret interview med vores... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsplanlægning i Almen undervisningskompetence

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.