Undervisningsmateriale til 1. verdenskrig

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 5
  • 720
  • PDF
  • Andet
  • 2014
  • 03-02-2015

Modulopgave, Undervisningsplan: Undervisningsmateriale til 1. verdenskrig

Et selvlavet undervisningsmateriale til 1. Verdenskrig.

Opgaven starter med en tekst omkring skyttegrave og livet der i. Derefter er der en række opgaver, som eleverne kan arbejde med. Teorien er udarbejdet efter Pietras og Poulsen 7 krav til et undervisningsmateriale.

Til sidst er der lavet en undervisningsplan.

Underviserens kommentar

Godkendt, mindre stavefejl

Forfatterens kommentar

Grammatik og små stavefejl

Indhold

Tekst
Opgaver til livet som soldat under 1. verdenskrig.
Bevæggrunde
Opbygning:
Undervisningsplan
Litteraturliste

Uddrag

Opbygning:
Undervisningsmaterialet er opbygget omkring 7 krav til et undervisningsmateriale.
1. Viden: Her præsentere jeg eleverne for dagligdagen for en soldat under første verdenskrig, dette gøres ved at komme med noget faktuel viden som eleverne kan forholde sig til og skabe et lille overblik over det aktuelle emne.

2. Sammenhængsforståelse: Undervisningsmaterialet jeg har udviklet er en lille del af et længere forløb omkring første verdenskrig. Eleverne skal naturligvis besidde kendskab til de faktorer der har gået forud skyttegravskrigen stater.

3. Kronologisk overblik: Som nævnt i under sammenhængsforståelse, er det vigtigt at eleverne har fået kendskab til første verdenskrig. Det ville naturligt at man fra start at et givent undervisningsforløb, viste en tidslinje, eller eventuelt bad eleverne selv lave en tidslinje. Blandt andet kan et program som Tiki-Toki være til stor hjælp, her kan man indsætte billedere og sætte tidslinjen op i 3D. ”Tidslinjer og andre oversigter, der kan hjælpe eleverne med at orientere sig i tid og rum”... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsmateriale til 1. verdenskrig

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.