Undervisningsforløb om vandets kredsløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknologi
  • Ingen givet
  • 13
  • 2161
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2013
  • 02-01-2014

Studieprodukt: Undervisningsforløb om vandets kredsløb

Studieprodukt i natur/teknik om vandets kredsløb samt undervisningsforløb om det til en 2. klasse.

Opgaven indeholder undervisningsforløb og teori om vandet kredsløb, vandets tre tilstandsformer samt IBSE-didaktikken.

Problemformulering
Hvordan kan man med IBSE-didaktikken undervise i vandets kredsløb?

Underviserens kommentar

Vores underviser havde ingen rettelser til opgaven – han sagde, at den var lige, som den skulle være.

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Teori 3
Vandets naturlige kredsløb 3
Vandets tre tilstandsformer 5
Ibse-didaktikken 7
Undervisningsforløb 10
Sammenhæng 10
Mål 11
Formål 11
Trinmål 11
Læringsmål 12
Tiltag 12
Tegn 15
Evaluering 15
Konklusion 15
Litteraturliste 16
Litteratur: 16
Hjemmesider: 16

Uddrag

Indledning
I Danmark åbner vi alle vandhanen mange gange i løbet af en dag, og til daglig tænker vi må-ske ikke så meget over, hvor vandet kommer fra. Vi ser vand i mange forskellige sammen-hænge – i søer, havet, vandpytter og som sne, men hvilke processor går forud og kommer efter det, vi ser med det blotte øje?
I opgaven har vi valgt at tage udgangspunkt i teorien om vandets kredsløb og om vandets tre tilstandsformer. Dette danner grundlag for vores planlægning af undervisningsforløbet, som er rettet mod 2. klassetrin. Eleverne vil i undervisningsforløbet arbejde IBSE orienteret, da vi ønsker eleverne skal være undersøgende og reflekterende – IBSE kan være en metode, hvorpå eleverne gør dette.

---

Undervisningsforløb
Til at planlægge undervisningsforløbet har vi valgt at bruge SMTTE modellen.

Sammenhæng
Her beskrives baggrunden for undervisningsforløbet og elever-nes forudsætninger.
Undervisningen foregår i en 2. klasse med 24 elever og forløber over 8 lektioner, som udgør 4 dobbeltlektioner.
Emnet for undervisningsforløbet er vandets naturlige kredsløb og vandets tilstandsformer.
Eleverne skal i løbet af lektionerne arbejde individuelt og i grup-per, og vi forudsætter derfor, at eleverne kan samarbejde. Undervisningen vil altså være en blanding af samtale og eksperimenterende arbejde med udgangspunkt i elevernes dagligdag... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om vandets kredsløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.