Undervisningsforløb til reklamefilm

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Ingen givet
  • 8
  • 2047
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2016
  • 18-05-2017

Studieprodukt: Undervisningsforløb til reklamefilm

Studieprodukt i dansk om retorik i reklamer, med et undervisningsforløb til reklamefilm i 9. klasse.

Indeholder også kort analyse af reklamefilmen fra Oddset "At parkere bussen", som kan ses her

Indhold

Læringsmål
Tegn på læring
Elevforudsætninger
Rammefaktorer
Progression
Analyse af Oddset-reklamen ”At parkere bussen”
Problemstillinger/vurdering
Litteraturliste

Uddrag

Undervisningsforløb ”Retorik i reklamer”

Med udgangspunkt i læringsmålsstyret undervisning, har jeg i planlægningsfasen kigget på ”Relationsmodellen”, og de fire elementer den indeholder: læringsmål, undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering. (Relationsmodellen, 2015)

Efter afslutning på retorikforløbet skal eleverne have styrket disse kompetence- færdigheds- og vidensmål efter 9. Klasse (Fælles mål for faget dansk, 2015)

---

Tegn på læring
Gør eleverne selv brug af retoriske virkemidler, når de fremlægger for klassen?
Gør eleverne tydeligt brug af de gennemgåede retoriske virkemidler i deres produkter?
Gør eleverne sig overvejelser om hvorfor de benytter nogle retoriske virkemidler, i deres produkter, frem for andre?
Kan eleverne respondere og evaluere på klassekammeraternes fremstillinger?

Elevforudsætninger
Undervisningsforløbet skal fungere som en glidende overgang mellem et retorikforløb og et forløb om reklamer og reklamefilm.
Eleverne har arbejdet med retorik, og har derfor kendskab til det i forvejen. Læreren skal til at påbegynde et reklame-forløb.
Denne hører sig primært til retorikforløbet, da det er brugen af retoriske virkemidler, afsender-modtager forhold o. lign. i reklamefilm der er i fokus.
Som udgangspunkt, skulle elever i midt/slut 9. klasse kunne arbejde delvist selvstændigt i... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb til reklamefilm

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.