Undervisningsforløb til middelalderen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 14
  • 3487
  • PDF
  • Læreruddannelsen Roskilde
  • 2020
  • 01-06-2021

Deltagelsespligtopgave: Undervisningsforløb til middelalderen

Historie Modul 3. Formidling og fortolkning af historie.
DPO med et undervisningsforløb af ca. 14 lektioner om middelalderen til 5-6. klasse.

Lærervejledningen er til sidst i dokumentet.

Indhold

Undervisningsforløbet
Lærervejledning til læremiddel
Fælles mål:
Brainstrom / post-it
Kildearbejde
Inddrag gerne andre fag:
Tidslinje
Materiale til forløbet:
Forslag til museer og besøgssteder:

Uddrag

I 1349-1350 hærgede en slem pest-epidemi, også kaldt Den sorte død, i Europa. Næsten halvdelen af befolkningen i Danmark dødede. Og mange af dem var bønder.
-Hvordan tror du, pesten påvirkede landbruget og bøndernes liv?
Bønderne blev til fæstebønder.
-Hvad vil det sige at være fæstebonde?
-Hvad var deres pligt?
-Hvilke rettigheder havde de?
-Hvordan blev de straffet af godsejeren? (svar evt. på dette spørgsmål efter I har set ”Historien om Danmark”)
Kilde 4:
Uddrag af bestemmelsen om, at en bonde skulle blive i det område, han var født. Loven stammer fra kongen Christoffer af Bayerns i 1442:
”Ingen må beskytte en fæstebonde, som uden tilladelse har forladt sin godsejer ellers forbryder

---

Magt
Vi skal se dokumentaren med Lars Mikkelsen ”Historien om Danmark” 1. del om den tidlige middelalder.
-I skal have fokus på følgende, da I skal fremlægge jeres svar i grupper for klassen:
-Gr.1
1. Hvem var Valdemar og Absalon, og hvilken rolle havde de i den tidlige middelalder?
2. Hvad gik blodgildet i Roskilde ud på, og hvad skete der derefter?
3. Hvorfor drog man på korstogter, og hvilket land ville de kristne generobrere?

---

Lærervejledning til læremiddel
Læremidlet om middelalderen er tiltænkt mellemtrinet, altså 5.-6.kl og varer ca. 14 lektioner. Forløbet veksler mellem individuelt- og gruppearbejde samt undervisningen fælles i klassen. Eleverne skal både, læse, samtale, fremlægge og se film, samt slutte af med et produkt (tidslinjen). Nogle opgaver er fastsat som gruppearbejde, da dette giver god meningen og læringsudbytte hos eleverne, når de skal samtale og diskuterer forskellige emner. Det virker også mere overskueligt for eleverne, når de er flere om at besvare de mange spørgsmål. Det er vigtigt, at eleverne fremlægger i grupper, da dette er en god øvelse for dem, samtidig skal de også vidensdele med resten af klassen,... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb til middelalderen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.