Undervisningsforløb om solsystemet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 1. år
 • Natur/teknik
 • Godkendt
 • 17
 • 6187
 • PDF
 • 2012
 • 25-04-2012

3.-6. klasse: Undervisningsforløb om solsystemet

Undervisningsplan udarbejdet til en 6. kl. i Natur/Teknik.

Emne: Solsystemet- Fra ”Big bang” til verden i dag.

Opgaven indeholder et undervisningsforløb som herefter er afprøvet i praksis (6. klasse)og kommenteret om hvad var godt/ikke godt + en case fra en situation i praksis som er analyseret og kommenteret.

Vores mål med undervisningsforløbet var:
At introducere eleverne for solsystemet, hvad det indeholder, og give dem baggrundsviden om planeterne i solsystemet, samt give dem nogle fagbegreber der kan belyse emnet.

Underviserens kommentar

God opgave, måtte gerne være flere konkrete og fælles mål på opgaven og den skulle gennemgås for små fejl

Indhold

Klassetrin/Elevforudsætninger:
Vores mål med undervisningsforløbet er:
Rammefaktorer
Undervisningsforløb
Lærer-elev forhold:
Konklusion
Case
Næste del af casen omhandler Natur/Teknik lektionerne og er et sammendrag af disse:
Observation og analyse:
Egen læring af X:
Egen læring af X:
Gruppens samarbejde:
Kildehenvisning

Uddrag

Case:
Mandag formiddag, 6b har historie.
Der har i weekenden været episoder i klassen, som har ført til en meget anspændt stemning. Klassen har i timen inden haft engelsk, og drengene i klassen går rundt blandt hinanden, der går 5 minutter fra timens start, til alle elever har sat sig.
Læreren starter med en opsamling på sidste historietime, X klipper sit viskelæder i stykker med en saks, og han bliver samtidigt bedt om at tage sin kasket og jakke af. X snakker med sin sidekammerat. Læreren beder eleverne om at finde historiebogen frem fra deres kasser, X har glemt sin, han låner en af praktikanten og går tilbage, på sin plads efter et kort grin, i selvskab med X... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om solsystemet

[1]
Bedømmelser
 • 07-02-2013
  Skrevet af Lærerstuderende på 1. år
  En opgave fra en lærerstuderende, burde være checket for stavefejl også selvom vedkommende ikke, har planer om at blive dansklærer. Dårligt formulerede sætninger og dårligt skjulte personer.