Undervisningsforløb om det periodiske system til 7. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Meritstuderende 2. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 21
  • 5317
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2012
  • 07-05-2013

Synopsis: Undervisningsforløb om det periodiske system til 7. klasse

Studieprodukt og undervisningsforløb i fysik/kemi om det periodiske system.

Lavet i tema 1 – Den atomare verden – Introduktion til det periodiske system og evaluering.

Et undervisningsforløb lavet til en 7. klasse om det periodiske system. Fagdidaktisk fokus er evaluering.

Underviserens kommentar

Godt og gennemarbejdet undervisningsforløb

Indhold

Begrundelser for valg af undervisningsforløb 3
Undervisningsplan begrundet i formålet for Fysik/kemi 3
Folkeskoleloven 3
Trinmål for faget fysik/kemi efter 8. klassetrin (Fælles mål 2009) 3
Undervisningsplan begrundet i studieordningen for Fysik/kemi (læreruddannelsen) 3
Fagdidaktiske overvejelser 4
Klassetrin og rammefaktorer 4
SMTTE modellen 4
Læringsteori 4
Fagdidaktisk fokusområde 5
Evaluering 5
Summativ evaluering 5
Formativ evaluering 5
Skematisk oversigt over undervisningsforløbet 7
Lektion 1 Grundstoffer og Bohrs atommodel 8
Lektion 2 Introduktion til det periodiske system 9
Lektion 3 Ioner og salte 9
Lektion 4 Ionjagt 10
Lektion 5 Ioner forsat 10
Lektion 6 Afrunding 11
Fysiklærerens grundlæggende viden omkring det periodiske system mm. 11
Atomets opbygning 11
Det periodiske system 12
Oktet og duetreglen 12
Ioner 13
Grundstoffer 13
Molekyler 13
Litteraturliste 13
Bilagsoversigt 14

Uddrag

Undervisningsplan begrundet i formålet for Fysik/kemi:
Eleverne skal opnå kendskab til det periodiske system og opbygningen heraf. De skal kende til opbygningen af et atom og Bohr's atommodel. De skal kende til oktet- og duet regel. De skal vide hvad et grundstof er og ganske kort introduceres til forskellen mellem grundstoffer og kemiske forbindelser. De skal udføre praksis arbejde med det periodiske system gennem introduktion til emnet ioner. Formålet med at inddrage ioner på et tidligt tidspunkt i arbejdet med det periodiske system, er at give eleverne mulighed for arbejde med sammenhængen mellem med ladningen af ioner, antal elektroner i yderste skal og grundstoffernes tilbøjelighed til at afgive /optage elektroner set i forhold til grundstoffernes placering i det periodiske system. Det primære formål med introduktionen af ioner er at give eleverne mulighed for at se den praktiske anvendelse af det periodiske system. Det forventes ikke, at de opnår et indgående kendskab til ioner, forløbet skal mere ses som en appetitvækker til det videre arbejde med ioner, salte og kemiske forbindelser – noget de kan bygge videre på.

---

Fagdidaktiske overvejelser
Klassetrin og rammefaktorer
Undervisningsforløbet er lavet til en 7. klasse. Eleverne har ikke tidligere arbejdet med det periodiske system. Til forløbet anvendes 6 enkeltlektioner. Til første lektion har eleverne læst omkring ”Verdens byggesten” i Ny Prisma 7 s. 25-34 (Bergmann, I., Damgaard, B., Goyle, K., Sønderup, A. Carlsson, S. 1999)

SMTTE modellen
Undervisningsplanen er opbygget efter SMTTE modellen. Det betyder, undervisningsforløbet vil blive evalueret ud fra de tegn eleverne giver, og eventuelt revideret undervejs. Behovet for revidering kan opstå, hvis evalueringen viser, (i SMTTE modellem benævnt som tegn) at eleverne ikke opnår det ønskede udbytte (formålet ikke opfyldes)

Læringsteori
Vedr. læringssyn ligger jeg mig tæt op af det konstruktivistiske læringssyn.
Ifølge den konstruktivistiske idé forsøger hvert individ, helt fra fødslen, at mestre (konstruere) sin egen virkelighed. Vi danner os et billede af hvordan verden ser ud, og forsøger konstant at danne vores egne ”love og teorier” således at verden giver mening for os – og ikke blot er et kaos af usammenhængende brudstykker. Vi danner såkaldte hverdagsforestillinger om komplekse fysiske og kemiske sammenhænge. Denne hverdagsforestilling kan være forskellig fra den videnskabelige og danner dermed grundlag for tvivl... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om det periodiske system til 7. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.