Undervisningsforløb til Oplysningstiden

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 7
  • 1346
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2014
  • 27-08-2015

3.-6. klasse: Undervisningsforløb til Oplysningstiden

Lærermiddel omkring Oplysningstiden.

Vi har valgt at tilrettelægge et undervisningsforløb til 5. klasse og emnet er blevet samfundet omkring Oplysningstiden i 1700-tallet og omkring Landboreformerne.

Undervisningsforløbet strækker sig over 3 uger, hvor eleverne vil blive stillet nogle opgaver, som de skal løse i fællesskab med en fast makker.

Indhold

Det juridiske
Egne overvejelser:
Opgave til eleverne:
1) Stavnsbåndet
2) Landsbyerne før og efter stavnsbåndets ophævelse.
3) Godsejeren
4) (Oplysningstiden i DK) (??)

Uddrag

Det juridiske
I forhold til Fælles mål 2009 for faget historie, så står der bl.a. under kronologisk overblik at

”Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at”
”kende betegnelser for tidsepoker og kunne placere dem i en absolut kronologisk sammenhæng”

Vores elever vil efter forløbet kende til betegnelser for tiden i 1700-tallet og forhåbentlig kunne placere perioden kronologisk.
Da vi tidligst er færdige med læreruddannelsen i år 2016, føler vi os nødsaget til også at kigge på fagformålet bag historie fra ”De Forenklede Mål 2014”, da det vil være dem juridisk bliver bundet af. Der står bl.a.:

”At eleverne skal i faget historie opnå sammenhængsforståelse i samspil med et kronologiske overblik og kunne bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Eleverne skal blive fortrolige med dansk kultur og historie.”... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb til Oplysningstiden

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.