Undervisningsforløb om læseforståelsesstrategier

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 16
  • 4921
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2017
  • 18-05-2017

Studieprodukt: Undervisningsforløb om læseforståelsesstrategier

Studieprodukt i dansk med et undervisningsforløb om de 5 læseforståelsesstrategier med udgangspunkt i bogen "Akavet" skrevet af Ronnie Andersen.

Indhold

Indledning 2
De 5 læseforståelsesstrategier 2
Resumé af Akavet 3
Undervisningsplan 4
Kompetenceområde og kompetencemål 4
Færdigheds- og vidensmål 4
Tegn på læring 5
Før læsning - forventning 5
Under læsning - Den indre film, den grafiske model og at stille spørgsmål 8
Efter læsning - fortolkende resumé 13
Hvorfor skal man arbejde med læseforståelse? 15

Uddrag

Undervisningsforløb – de 5 læseforståelsesstrategier

Indledning
Dette undervisningsforløb er baseret på et uddrag fra ungdomsbogen ”Akavet” af forfatteren Ronnie Andersen. Undervisningsforløbet henvender sig til 10. klasse, og skal anvendes i danskundervisningen. I elevernes skoleforløb skal eleverne blandt andet tilegne sig kompetencer indenfor områderne, læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation. Med det sagt, skal de fire områder ikke opfattes som isoleret fra hinanden. De griber ind i hinanden, forstået på den måde at læsning næsten altid er efterfulgt af fortolkning, fremstilling og/eller kommunikation. Omvendt kan kommunikation være efterfulgt af læsning eller fortolkning – der er mange muligheder. (www.emu.dk, u.d.) I dette forløb går eleverne i 10. klasse, og deres undervisningsgang er fokuseret på at stille skarpt på deres danskfaglige kompetencer, men også på at forberede dem på erhvervs- og uddannelseslivet. De skal på dette klassetrin blandt andet udvikle kompetencer i at diskutere, vurdere og reflektere over egne faglige, personlige og sociale forudsætninger – både mundtlige og skriftligt. (www.emu.dk, u.d.) Jeg vil til dette formål, anvende de 5 læseforståelsesstrategier der indgår i bogen ”Læs litteratur med forståelse”, som omfatter trinene;

De 5 læseforståelsesstrategier
• Forventning. Aktiver elevernes forforståelse: Skab dig overblik, bid dig fast. Eleverne undersøger forfatterens biografi og bibliografi, hvad ved de om ham? hvad kan de forvente af bogen? Hvad kan de læse ud fra omslag? Titel? Hvad forventer de af teksten ud fra deres baggrundsviden? Eleverne læser første side og danner sig hypoteser ud fra hvad de ved nu... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om læseforståelsesstrategier

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.