Grundlæggende kemi | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 14
  • 2656
  • PDF
  • 2016
  • 24-01-2017

Undervisningsforløb: Grundlæggende kemi | Studieprodukt

Studieprodukt lavet i Fysik/kemi med et undervisningsforløb til emnet "Grundlæggende kemi" om kemiske reaktioner og afkodning af grundstoffer i en kemisk formel til en 7. klasse.

Problemformulering
Hvordan kan vi som lærere være med til at understøtte elevernes arbejde med den faglige kemiforståelse?

Underviserens kommentar

Et godt undervisningsforløb der er nemt at gå til uden de største forventninger til eleverne.
Man kunne godt være mere ambitiøs.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Didaktisk afsnit med teori 2
SMTTE model: 2
Situeret læring i praksisfælleskab: 4
Fagfagligt afsnit 5
Undervisningsforløb: 6
Kompetencemål: 6
Læringsmål: 6
De omsatte læringsmål: 7
Elevforudsætninger: 7
Undervisningsaktivitet: 7
Tegn på læring: 8
Evaluering: 9
Konklusion: 9
Litteraturliste: 11

Uddrag

Kemiske reaktioner
Indledning
Som naturfaglige lærere har vi ansvar for, at udvikle de naturfaglige kompetencer hos eleverne i faget fysik/kemi. Kompetencer består af fire hovedgrupper: Undersøgelse, modellering, perspektivering, kommunikation. Det er vigtigt, at der bliver lagt vægt på grundlæggende kemiske begreber og sammenhænge i omverdenen . Når der laves et undervisningsforløb er det vigtigt, at det lægger op til at understøtte elevernes faglige kemiforståelse.

Vi har valgt at lave et undervisningsforløb om kemiske reaktioner og afkodning af grundstoffer i en kemisk formel. Forløbet strækker sig over 4 lektioner á 45 minutter og henvender sig til 7. klasse, som fortsættelse til arbejdet med det periodiske system og det grundlæggende omkring grundstofferne. Det kan også bruges som optakt til arbejdet med forløb om reaktionsskemaer, syrer/baser og metaller.

---

Undervisningsforløb:
Vi har valgt at lave vores undervisningsforløb ud fra SMTTE modellen
Kompetencemål:
Undersøgelse:
• Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi
Perspektivering:
• Eleven kan perspektivere fysik/kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
Læringsmål:
Færdigheds- og vidensmål
Undersøgelse, Stof & kredsløb, fase 2:
• Færdighedsmål - Eleven kan undersøge enkle reaktioner mellem stoffer
• Vidensmål - Eleven har viden om kemiske reaktioner og stofbevarelse
Perspektivering, Stof & kredsløb, fase 1:
• Færdighedsmål - Eleven kan anvende stoffer hensigtsmæssigt i hverdagen
• Vidensmål - Eleven har viden om egenskaber ved materialer og kemikalier
De omsatte læringsmål:
• Jeg kan afkode en kemisk formel
• Jeg kan analysere en kemisk forbindelse og bestemme, hvilke grundstoffer der indgår
• Jeg kan iagttage tegn på en kemisk reaktion... Køb adgang for at læse mere

Grundlæggende kemi | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.