Undervisningsforløb om broer i Natur/teknologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknologi
  • Ingen givet
  • 5
  • 2076
  • PDF
  • 2009
  • 10-03-2017

Studieprodukt: Undervisningsforløb om broer i Natur/teknologi

Studieprodukt i Natur/teknologi med et undervisningsforløb om broer i 4. klasse

Aktiviteterne er afprøvet i en praktikperiode. Undervisningsforløbet fokuserer på elevers praktiske og eksperimenterende arbejde i et forløb med emnet broer. Eleverne skal få indsigt i nogle af de principper, man vælger at lave konstruktioner ud fra.

Indhold

Indledning
Formål/mål
Centrale begreber
Elevaktiviteter
Elevaktivitet uge 1-2: Broer i Danmark
Elevaktivitet uge 3-4: Broer i Danmark
Didaktisk afsnit
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Ifølge formålet for faget Naturteknik (NT) skal undervisningen medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund, samt ansvarlighed overfor miljøet som baggrund for engagement og handling (Fælles Mål, 2009).
Vores inspiration til dette studieprodukt er hentet fra aktiviteter, der er afprøvet i en praktikperiode. Det fokuserer på elevers praktiske og eksperimenterende arbejde i et forløb med emnet broer. Eleverne skal få indsigt i nogle af de principper, man vælger at lave konstruktioner ud fra. Dvs. eleverne skal lære, hvilke former og profiler der er mest holdbare. Eleverne skal opnå viden omkring forskellige måder at designe og bygge konstruktioner af broer. Derudover skal eleverne blive bevidste om de hensyn, der skal tages ved brobygning til det omgivende miljø.
En af de undersøgelsesmetoder, der er formuleret til faget (NT), kaldes Prøv-dig-frem (PDF) . Denne metode lægger vægt på at finde løsningen på et problem, eller at nå frem til et tilfredsstillende svar på et spørgsmål ved at afprøve forskellige ideer. Det er en metode, der inddrager elevernes ubevidste forestillinger om emnet. (Tougaard m.fl., 2009). En metode som vi finder særlig velegnet til dette forløb, fordi eleverne bl.a. skal undersøge forskellige materialers styrke, og forsøge at bygge en konstruktion, der kan holde mest mulig vægt. Eleverne kan afprøve deres ideer, og kan evt. få en aha-oplevelse ved enten at få afkræftet eller bekræftet deres hverdagsforestillinger. Efter dette forløb vil eleverne måske se verden omkring dem med nye øjne, lægge mærke til konstruktioner og vide, hvilke principper der ligger bag. Forløbet om broer tager udgangspunkt i en 4. kl... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om broer i Natur/teknologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.