Undervisningsforløb om muskler i biologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 14
  • 2972
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2013
  • 16-04-2013

Studieprodukt: Undervisningsforløb om muskler i biologi

Studieprodukt med et undervisningsforløb i biologi om muskler og praktisk arbejde til en 8. kl.

Opgaven indeholder praktisk arbejde som fagdidaktiske fokus, og en undervisningsplan indeholdende emnet muskler.

Problemformulering
Kan jeg med fordel anvende praktisk arbejde, som fagdidaktisk fokuspunkt til at planlægge et undervisningsforløb om muskler og sundhed, til en 8. klasse i faget biologi?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Faglig teori 3
Den didaktiske relationsmodel 3
Fagdidaktiske overvejelser 6
Praktisk arbejde – hvorfor? 6
Evaluering og effektivisering af praktisk arbejde 7
Praktisk arbejde og déts mål 7
Derek Hodson – et kritisk syn på praktisk arbejde 8
Konklusion 9
Litteraturliste 10
Bilag 10

Uddrag

Indledning
I denne opgave vil jeg planlægge et undervisningsforløb til en 8. klasse. Undervisningsforløbet handler om muskler, hvor der er spor af sundhed og kost. Undervisningsforløbet er planlagt ud fra Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel. I opgavens fagdidaktiske afsnit, er der lagt vægt på praktisk arbejde. Praktisk arbejde er, så at sige, integreret i det planlagte undervisningsforløb. For at gå i dybden med praktisk arbejde, har jeg valgt at gøre brug af Robin Millars tekst: ”At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag”. Jeg vil derudover gøre brug af Derek Hodsons tekst: ”Et kritisk blik på praktisk arbejde i naturfagene”, til at holde op mod Millar som en kontrasynsvinkel.

Den didaktiske relationsmodel
Jeg har i denne opgave valgt at benytte mig af Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel, til at planlægge og tilrettelægge undervisningen til eleverne.

Lærerforudsætninger
Eleverne har før arbejdet med emnet muskler/sundhed i bl.a. i faget natur/teknik jf. fælles mål for Natur/teknikfaget. Heriblandt vigtige kropsfunktioner og viden der har betydning for menneskets sundhed. Eleverne skal arbejde med meget praktisk arbejde i dette forløb, hvilket de også er vant til fra natur/teknikfaget jf. fælles mål for natur/teknik.

Rammefaktorer
Klassen består af 24 elever, hvoraf fordelingen af drenge og piger nogenlunde lige. Forløbet varer 3 uger á 6 lektioner. Eleverne har 2 biologitimer ugentligt. Der er laboratorium til rådighed for praktisk arbejde, og klasselokale med smartboard til rådighed.

Mål
Undervisningen skal bl.a. målsættes ud fra biologifagets fælles mål i faghæfte 15. Undervisningen skal lede... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om muskler i biologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.