Undervisningsforløb om metaller og ioner 8. kl.

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 15
  • 4779
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2014
  • 17-03-2015

Studieprodukt: Undervisningsforløb om metaller og ioner 8. kl.

Studieproduktet indeholder en gennemgang og analyse af mit forløb i fysik/kemi – metaller og ioner, set fra et didaktisk perspektiv.

Problemformulering
Hvordan kan man se dannelse som en del af fysik/kemi undervisningen og hvilke former for dannelse har jeg i mit forløb berørt?

Underviserens kommentar

Mangelende forklaring på hvordan jeg kunne forene teorier lavet at traditionelle og moderne teoretikere (Klafki og Hatti)

Indhold

Indledning
Rammebeskrivelse:
Skolen:
Klassen:
Begrundelse af undervisningsforløb
Årsplan
Folkeskoleloven
Fælles Mål 2009 fysik/kemi
Undervisningsforløb
Strukturanalysen:
Beslutningsfelter
Tematik:
Intentionalitet:
Metodik:
Valg af medier:
Betingelsesfelter
Antropogene forudsætninger
Sociokulturelle forudsætninger
Faktoranalyse
Normativ kritik:
Bedømmelse af rammefaktorer:
Formanalyse:
Evaluering af forløb
Analyse
Feedback og evaluering
Hatti
Meyer
Larsen
Dannelse
Konklusion og perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:

I forbindelse med 3. års praktikken på LIA (LærerUddannelsen i Aarhus) har min medstuderende, X og jeg udarbejdet, gennemført og senere evalueret et undervisningsforløb i fysik/kemi. Tematikken for dette forløb var ”Metaller og ioner”, og er gennemført i en 8. klasse på Ellevangskolen.

I min opgave vil jeg lægge ud med en kort rammebeskrivelse og gå videre et en begrundelse af vores valg af forløb, baseret på klassens årsplan, Folkeskoleloven og Fælles Mål 2009 fysik/kemi.

Begrundelse af undervisningsforløb:

Årsplan
Da vi i uge 37 var til besøgsdage på skolen, valgte vi i samråd med vore praktiklærer, det tema vi ville arbejde med i praktikken. Praktiklærer havde ikke på forhånd lavet årsplan, så vi kunne vælge frit bortset fra det tema hun allerede havde påbegyndt i klassen. Vi valgte at bruge klassens fysik/kemi-bogsystem, Kosmos B, som inspiration til valg af tema, da det var et system eleverne havde stiftet bekendtskab med, og vi havde en holdning til at eleverne i forvejen kunne have tendens til stress og forvirring grundet de mange ændringer de havde været udsat for - skolesammenlægning, lærerskift, ændring af faglokale, praktiklærer overtager undervisningen - så vi ingen grund til og at ændre bogsystemet.

Yderligere ville vi finde et emne ingen af os i tidligere praktikforløb havde været igennem, så vi når vi skal planlægge forløb til klasser i fremtiden ville have en bredere erfaring i kraft af flere forskellige temaer. Vi ville også gerne have et forløb hvor vi kunne inkorporere både fysik og kemi i undervisningen. Ud fra dette faldt valget på metaller og ioner.

Forsøgsvejledninger var tilgængelige fra flere forskellige bogsystemer, og eleverne havde oplevet at få vejledninger fra de forskellige systemer... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om metaller og ioner 8. kl.

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.