Undervisningsforløb matematik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik
  • Godkendt
  • 55
  • 6956
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2007
  • 16-06-2007

3.-6. klasse, Eksamensopgave: Undervisningsforløb matematik

Undervisningsforløb i matematik i 3 kl.

Eksamensopgave om tilfredsstillende matematikundervisning

En eksamensopgave, med tilhørende undervisningsforløb, der bl. a. kommer ind på Howard Gardner, konstruktivismen og Piaget. En opgave om de mange intelligenser i matematikundervisningen.

Problemformulering
Hvordan opnår man som lærer en tilfredsstillende matematikundervisning, hvor der åbnes op for, at eleverne får differentierede tilgange til faget med udgangspunkt i teorien om de mange intelligenser? Kan et undervisningsforløb med dette afsæt forsvares ud fra de forskellige krav, der stilles fra henholdsvis folkeskolens formålsparagraf og fælles mål for matematik herunder den konstruktivistiske læringsteori?

Jeg har derfor valgt at undersøge, hvordan man kan bruge Howard Gardners
teori om de mange intelligenser i matematikundervisningen. Indledningsvis vil jeg dog gøre rede for den konstruktivistiske læringsteori, som danner baggrund for faghæfte 12.

Lærerstuderende.dk's kommentar

Opgaven indeholder mange bilag med forskellige aktiviteter - lige til at bruge i undervisningen.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Konstruktivismen 3
Faghæfte 12 6
Fra én til mange 7
De mange intelligenser 8
Konklusion 9
Litteraturliste 11
Bilag 1 12
Bilag 2 13
Bilag 3 14
Undervisningsforløb 15

Uddrag

Indledning
At eleverne i den danske folkeskole er vidt forskellige, er vist ikke noget, der kan overraske nogen. I folkeskoledebatten læser vi dagligt, at der er lavet nye tiltag for at tilgodese den enkelte elev, så fagligheden styrkes og vi kan få nogle gode resultater at sammenligne os med ude i den store verden. Jeg har også i mine praktikperioder erfaret, hvor forskellige elever på samme klassetrin kan være, og dette har givet mig inspiration til at undersøge, hvordan man kan tilrettelægge en undervisning, der både lever op til de formelle krav fra formålsparagraffen og faghæftet for matematik og samtidig tager udgangspunkt i den enkelte elev, uden at det går ud over min lærerpersonlighed. Jeg har derfor valgt at undersøge, hvordan man kan bruge Howard Gardners teori om de mange intelligenser i matematikundervisningen. Indledningsvis vil jeg dog gøre rede for den konstruktivistiske læringsteori, som danner baggrund for faghæfte 12.

Konstruktivismen
Konstruktivismen gør op med den almindelige forestilling om, at viden er en substans, som det er muligt at putte ind i hovederne på eleverne. Traditionelt er viden blevet opfattet som noget, man kunne læse sig til i bøger, som fandtes i hovedet på kloge mennesker og nu på Internettet – altså noget som bare kunne gives videre eller i folkeskolesammenhæng overføres til eleverne. Sådan forholder det sig ikke indenfor konstruktivismen, der giver udtryk for at mennesket og omverdenen er to ting der hænger uløseligt sammen, der udvikles sammen og er afhængigt af hinanden. Jens Rasmussen formulerer det sådan: ”De tanker og ideer, som læseren konstruerer, når han eller hun læser, er knyttet til den enkelte læsers individualitet, forhistorie og placering”1, hvilket fortæller os at vi iagttager, sanser og konstruerer viden forskelligt ud fra de erfaringer vi tidligere har gjort os, altså ud fra vores socialiseringsmæssige og kulturelle baggrund.2... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb matematik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.