Elevers innovationskompetence

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Geografi
  • Godkendt
  • 16
  • 6528
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2012
  • 18-04-2013

Studieprodukt, Undervisningsforløb: Elevers innovationskompetence

Studieprodukt og undervisningsforløb om innovation.

Opgaven besvarer hvordan man med fokus på indholdet i undervisningen kan lave undervisning, der udvikler samarbejde, innovationskompetence og geografisk kreativitet!

Opgaven tager udgangspunkt i Lotte Darsø, John Dewey, Poul Kristensen.

Problemformulering
Hvordan kan man som geografilærer via indholdet i et undervisningsforløb som bygger på KIE-modellen udvikle elevernes innovationskompetence, geografiske kreativitet og samarbejde?

Underviserens kommentar

Opgaven og særligt undervisningsforløbet fik stor ros!

Forfatterens kommentar

Ikke umiddelbart. Til brug i en eksamenssitatuation er det dog væsentligt at man forholder sig til hvorfor eleverne skal udvikle ovenstående kompetencer! Hvad gør det for samfundet og hvilke dannelsesaspekter er der i det? Dette berører opgaven ikke direkte!

Indhold

Indledning 2
Metode 2
KIE-modellen 3
John Dewey – learning by doing i fællesskaber 4
Lotte Darsø og innovationskompetence 5
Indholdsovervejelser i undervisningen 6
Relationsmodellen 7
Refleksioner 11
Konklusion 15
Litteraturliste 16

Uddrag

Metode
I min planlægning af undervisningsforløbet, har mit hovedfokus været at tilrettelægge et forløb som bygger på kreativitet og innovation i faget geografi. Mit undervisningsforløb vil derfor bygge på faserne i KIE-modellen, på baggrund af Lotte Darsøs syn på innovation, samt John Deweys tanker omkring læring i fællesskaber. Efter et kort redegørende afsnit, hvor jeg blandt andet beskriver KIE-modellen vil jeg analysere mit undervisningsforløb ud fra Hilde Hiim og Else Hippes didaktiske model Relationsmodellen. Denne model er ligesom SMTTE-modellen en dynamisk model hvor alle kategorier påvirker hinanden, og kan ændres løbende hvorfor jeg synes modellen er optimal i forhold til undervisning i innovative processor. Undervisningsforløbet samt dele af de redegørende elementer i analysen er udarbejdet i samarbejde med X.
--------------
Mit undervisningsforløb består af 3 dobbelt lektioner, hvor eleverne vil få den faglige ballast der er nødvendig for at kunne gå ind i KIE-modellens rum. Efter de 3 dobbeltlektioner, forløber undervisningen i 3 temadage.

Undervisningsforløbet skal afprøves i en 8.klasse. Klassen består af ca. 20 elever, hvor de fleste fagligt ligger i middelområdet. Enkelte elever er fagligt stærke, mens der ligeledes er en lille gruppe, som har faglige vanskeligheder. I klassen er der en gruppe af tosprogede elever, samt en enkelt med diagnose. Klassen har det socialt godt sammen, og der er generelt en positiv og venskabelig ånd i klassen... Køb adgang for at læse mere

Elevers innovationskompetence

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.