Boldbasis | Undervisningsforløb i idræt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 28
  • 7725
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2012
  • 14-05-2013

Studieprodukt: Boldbasis | Undervisningsforløb i idræt

Studieprodukt og undervisningsforløb i almen didaktik og idræt om en undervisningsplan på 5 uger.

I denne opgave har vi udarbejdet en undervisningsplan for fire forskellige klasser til det kommende praktikforløb. I undervisningsplanen har vi opsat vores undervisnings- og læringsmål for undervisningsforløbet, som skal illustrere en sammentænkning af elementer fra vores undervisning i almen didaktik og fagdidaktikken fra vores linjefag: idræt. I udarbejdelsen af undervisningsplanen er der anvendt fagdidaktiske og almendidaktiske begreber og teorier. Det er dermed en direkte og konkret forberedelse til praktikken i ugerne 1-5.

Undervisning til en 3, 4, 5 og 6 klasse.

Indhold

Indledning 1
Undervisningsplan, uge 1-5 3
Teamets læringssyn 12
Folkeskolens formål, fælles mål og trinmål for faget idræt 12
Folkeskolens formål og fælles mål 12
Formål for faget idræt 13
Trinmål for faget idræt 14
Planlægningsstruktur 15
målstruktur 15
indholdsstruktur 16
socialstruktur 17
Den ydre socialstruktur 17
Den indre socialstruktur 17
Den indre differentiering 17
Personlig differentiering 18
Didaktisk differentiering 18
handlestruktur 19
processtruktur 19
Overvejelser i forhold til klasseledelse 20
Håndtering af inklusion og anerkendelse 21
Inklusion 21
Hvad er inklusion? 21
Hvorfor er det så vigtigt? 22
Inklusion i vores praktik 22
Anerkendelse 22
Hvad er anerkendelse? 22
Anerkendelse i vores praktik 23
Afklaring af elevforudsætninger i forhold til undervisningsdifferentiering 23
Sikkerhedsmæssige overvejelser 24
Litteraturliste 24
Bilag 26

Uddrag

INDLEDNING
Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag (Danmarks Evalueringsinstitut, 2004). Den fysiske aktivitet og glæden ved at lege og bevæge sig er i højsædet i idrætten. Det er folkeskolens bedste fag til at skabe afveksling i en ellers stillesiddende hverdag for eleverne. Vi, som kommende lærere, mener, at vi skal give eleverne fagligt gode idrætsoplevelser med sjove udfordringer. Vi stiller krav om, at eleverne udvikler det kropslige i sammenhæng med kundskaber og færdigheder af både praktisk og teoretisk art.

TEAMETS LÆRINGSSYN
Vores læringssyn tager udgangspunkt i den konstruktivistiske tilgang til læring og undervisning. Ydermere inkluderer vi Niklas Luhmann´s systemteori, hvor læring ses som en proces. En proces hvor eleverne selv skal deltage aktivt i timerne for at konstruerer deres egen viden. Måden, hvorpå eleverne opnår bedst læring, er ved at inkludere eleverne i fælleskabet og sørge for den enkeltes behov. Det er noget, vi har for øje, når vi underviser... Køb adgang for at læse mere

Boldbasis | Undervisningsforløb i idræt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.