Undervisningsforløb i geografi med ekskursion

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Geografi
  • Godkendt
  • 15
  • 3878
  • PDF
  • Andet
  • 2018
  • 31-08-2018

Undervisningsforløb i geografi med ekskursion

Undervisningsforløb i Geografi, der strækker sig over 6 lektioner, der handler om vind og vejr. Der har været fokus på, at eleverne ikke skulle læse så meget i forløbet, men søge viden på andre måder og se videoer. Yderligere er der fokus på, at klassen ikke skal sidde stille, men gerne være aktive i løbet af timen. Der indgår derfor også ekskursioner

Underviserens kommentar

Fin opgave - gode overvejelser og I har lagt jer godt i selen for at være pædagogiske overfor eleverne. Jeg er spændt på at høre om jeres prioritering af tornadoer og orkaner. Alt i alt - fint og solidt arbejde!

Forfatterens kommentar

Beskrive hvilke overvejelser vi har gjort os, ift. hvorfor eleverne netop skulle læse 5 sider i Vejr og uvejr bogen. Hvorfor vi har valgt den bog. Overveje om vores forløb åbner op for tværfaglighed med andre fag.

Indhold

En verden i forandring side 2
Redegørelse af fagets fagbegreber side 2
EMU's videns- og færdighedsmål ift. vind- og vejrforløbet side 4
Undervisningsplan side 6
Sanser og læringsstile side 14
Efter forløbet side 14
Litteraturliste side 15

Uddrag

En verden i forandring 
Vi har valgt at arbejde med emnet vind og vejr. Vi har valgt emnet på baggrund af, at vi selv synes,  det er et svært emne. Vi har prøvet at formidle emnet på en aktiv og kreativ måde til elever i 8.  klasse med henblik på de forskellige læringsstile. Vi starter ud med at redegøre for de fagbegreber,  man som geografilærer skal kende til og benytte. Igennem forløbet skal eleverne tilegne sig viden  om relevante fagbegreber, som vi har udvalgt i vores undervisningsplan. De fagbegreber er udvalgt,  da de er basale for forståelsen af vind- og vejrforhold. Forløbet er relevant for en folkeskoleklasse, da  det indeholder mange øvelser som har aspekter fra alle EMU's 4 obligatoriske  kompetenceområder. Vi har belyst hvilke faser af kompetenceområderne, der stemmer overens  med vores undervisningsforløb. Sidst har vi skematiseret vores undervisningsplan uge for uge, hvor  vi kommer ind på: lektier, materialer, dagsorden/metoder, læringsmål og evaluering.  

Redegørelse af forløbets fagbegreber 
* I opgaven fokuseres der på de termiske høj- og lavtryk, som opstår i følge af temperaturforskelle ved jordoverfladen.
Vi er opmærksomme på, at der i forbindelse med gennemgangen af vind- og vejrforhold, er... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb i geografi med ekskursion

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.