Funktioner i 2. klasse | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 9
  • 2396
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2014
  • 12-05-2014

Studieprodukt: Funktioner i 2. klasse | Undervisningsforløb

Studieprodukt i matematik i en 2. klasse med et undervisningsforløb om funktioner.

Opgaveformulering

Vi er matematiklærere i 2A, hvor der går 24 elever, og har her planlagt et undervisningsforløb på 6 lektioner á 45 minutter i emnet ”Algebra”.

Indhold

Indledning 1
Kort beskrivelse af undervisningsforløb 1
Undervisningsdifferentiering 1
Didaktisk relationsmodel 3
Mål 3
Formål 3
Trinmål 3
Rammefaktorer 4
Læringsforudsætning 4
Indhold 4
Lærerprocessen 6
Evaluering 7
Kilder 8

Uddrag

Forløbet vil handle om at udvikle elevernes algebraiske tænkning, ved bl.a. at arbejde med og udvikle elevernes forståelse af det symmetriske lighedstegn vha. talsætninger. Dette forløb kan være med til at, give eleverne bedre muligheder for at få forståelsen af sammenspillet mellem aritmetik og algebra . Forløbets didaktiske fokus lægger vægt på undervisningsdifferentieringens muligheder for de faglig svage elever, de elever som ligger på et middel niveau, og for de faglig stærke elever. I gennem forløbet vil vi forsøge at udvikle elevernes symbolbehandlingskompetence og kommunikationskompetence.

Kort beskrivelse af undervisningsforløb
Undervisningsforløbet omhandler arbejdet med den symmetriske egenskab ved det matematiske lighedstegn og sammenhænge. Vi arbejder med lighedstegnet gennem introduktion på klassen med konkrete materialer, og herefter bevæger vi os udenfor og bruger naturens konkrete materialer (sten og tændstikker). Til sidst bevæger vi os over i at snakke om sammenhænge, som en fælles klasse aktivitet efter et gruppearbejde. Vi evaluerer formativt efter 2. dobbeltlektion og 3. dobbeltlektion... Køb adgang for at læse mere

Funktioner i 2. klasse | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.