Undervisningsforløb om FN's bæredygtighedsmål nr. 6

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Geografi
  • Godkendt
  • 12
  • 3434
  • PDF
  • Odense Seminarium
  • 2016
  • 17-03-2016

7.-10. klasse, Studieprodukt: Undervisningsforløb om FN's bæredygtighedsmål nr. 6

Modulopgave/Studieprodukt i Geografi indenfor emnet "En verden i forandring". Opgaven indeholder et undervisningsforløb til en 8. klasse i Geografi om FN's bæredygtighedsmål nr. 6: "Sikre alle lige adgang til vand og sanitære forhold, samt en bæredygtig håndtering af disse.".

Problemformulering
Hvilke overvejelser og fagdidaktiske begrundelser, skal vi som lærere være særligt opmærksomme på i vores undervisningsplanlægning i forbindelse med at: fremme elevernes motivation, handlekompetence, indsigt i andre kulturer og levevilkår samt interkulturel kompetence i et samarbejde med en skole fra Kenya?

Underviserens kommentar

Meget flot stykke arbejde! Velargumenteret og grundigt!

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Undervisningsforløb 3
Undervisningsplanen 3
Elevopgave 5
Udarbejdelse af undervisningsforløbet 5
Læringsmål 6
Planlægning 6
Gennemførelse 7
Evaluering 7
Analyse af Kenya ud fra den humanøkologiske model 8
Vandets kredsløb 9
Vandforsyning i Danmark 9
Vandforsyning i Kenya 10
IT som kommunikationsværktøj 11
Motivation 12
Nysgerrigheden skal stimuleres 12
Motiverende faktorer 12
Selvbestemmelse kan være motiverende 12
Referenceliste 13

Uddrag

Indledning
Vores undervisningsforløb tager udgangspunkt i FN's bæredygtighedsmål nr. 6: Sikre alle lige adgang til vand og sanitære forhold, samt en bæredygtig håndtering af disse. Eleverne skal i forløbet samarbejde med en klasse fra Kenya, og undervejs sammenligne de to landes forhold i forbindelse med bæredygtighedsmålet. Under forløbet vil der foregå løbende kommunikation og sparring med den kenyanske klasse. Slutteligt skal de respektive klasser fremlægge deres endelige resultat for hinanden via en skype-session.

Undervisningsforløb
Undervisningsforløbet er til en 8. klasse og løber over 3 uger med to lektioner pr. uge (6 lektioner i alt om vand). Herefter afrundes forløbet med en skype-session til Kenya, hvor eleverne kan få uddybet og besvaret nogle af sine spørgsmål. Forløbet kommer, som førnævnt, til at handle om FN's bæredygtighedsmål nr. 6. Der vil blive arbejdet med drikkevandsforsyning, spildevand samt vandets kredsløb i henholdsvis Danmark og Kenya. Dette er valgt, da det er en af de problemstillinger vi typisk bliver konfronteret med, når samtalen falder på afrikanske lande. Undervejs i forløbet vil der være mulighed for at forelægge sin viden, både mundtligt og skriftligt for en alderssvarende Kenyansk klasse, ligesom de får muligheden for at forelægge deres viden for den danske klasse. De danske elever laver desuden en regionalgeografisk analyse af Kenya af flere omgange, ligesom den kenyanske klasse laver en analyse af Danmark. Ved skype-sessionen vil det være muligt at få uddybet analysens spørgsmål... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om FN's bæredygtighedsmål nr. 6

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.