Undervisningsforløb i didaktisk design

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 9
  • 2188
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2013
  • 29-05-2014

Undervisningsforløb i didaktisk design

Undervisningsforløb om genrer i dansk til udskolingen – 8. klasse.

Formålet med forløbet er, at eleverne skal blive i stand til at udarbejde og fremføre et produkt inden for en bestemt genre - dette gøres i grupper af tre foran resten af klassen.

Indhold

Mål for undervisningen - udgangspunkt i fælles mål for dansk:
Det talte sprog:
Det skrevne sprog:
Dag 1: (introduktion til genrebegrebet)
Refleksioner - dag 1:
Illustration af legen:
Dag 2: (Workshops m. genrerne; reality-tv og digte)
Refleksioner - dag 2:
Dag 3: (Workshops m. genrerne; eventyr og gys)
Refleksioner - dag 3:
Refleksion - dag 4:
Refleksioner - dag 5:
Evaluering:

Uddrag

Refleksioner - dag 1:

Lektion 1:
Vi har valgt, at elverne skal starte med at skrive hurtigskrivning, om emnet genre, for at ruste dem til den kommende diskussion i plenum.

Hvad er godt ved hurtigskrivning?
• Elevernes tanker flyder frit (kan ikke revidere og planlægge undervejs)
• Læreren får en idé om elevernes genrebevidsthed

Derefter skal der foregå en diskussion i plenum, som tager udgangspunkt i de idéer, som hurtig-skrivningen bragte på banen. Derefter konkretiseres begrebet genre, via fortsat diskussion og tavle-undervisning. Der tales om genreforståelse, de forskellige genres kendetegn og der gives konkrete eksempler fra læreren.

Lektion 2:
I lektion 2 får eleverne udleveret et papir, bestående af flere tekster, med hver sin genre.
Eleverne skal nu bestemme de forskellige genrer, og på baggrund af den tidligere debat i plenum, skal de kunne argumentere for deres fordeling. Dette skal de gøre individuelt, da hver elev skal væ-re i stand til at skelne mellem de forskellige genrer, og sætte ord på hvad forskellen er.
Derefter skal eleverne gå sammen... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb i didaktisk design

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.